Református Gyűjteményi Találkozó 2022-ben

Logó

Örömmel hívtuk és vártuk 2022. március 23. szerdára a református gyűjtemények munkatársait egy közös találkozóra Kecskemétre. Elsősorban olyan könyvtárakat, levéltárakat és múzeumokat kerestünk meg, amelyek az ország határain belül muzeális anyagot őriznek, gondoznak. A meghívottak közül ketten ezen kívül estek, de újonnan csatlakozóként elfogadták meghívásunkat és itt voltak: a KGRE nagykőrösi pedagógiai karának könyvtárosai és a Török Pál Kari Könyvtár munkatársai. Képviseltették magukat a sárospataki, debreceni, kunszentmiklósi, hódmezővásárhelyi és a DMRE Ráday gyűjteményének budapesti és helybeli munkatársai. A konferenciát jelenlétükkel ezen kívül megtisztelték lelkipásztorok a fenntartók képviseletében, valamint a kecskeméti vendéglátó egyházközség részéről a parókus lelkipásztorok mellett Simonné Bakó Mária a gyülekezet főgondnok asszonya is.

Kuti József nagytiszteletű úr, a gyűjteményi bizottság tagja áhítattal szolgált a meghívóban szereplő ige alapján: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”   (2Tim 1,14)

Varga Nándor elnök-lelkész úr röviden köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Berecz Ágnes, az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnöke kért szót.

A házigazdák nevében Bán Magdolna gyűjteményvezető moderálta a találkozót. A gyűjtemények képviselői 5-10 percben számoltak be az intézményekben folyó munkáról, az elmúlt két év viszontagságos időszakáról, valamint bemutatták a jelenlévő munkatársaikat. Az elmúlt években több személyi változás is történt, és többen voltak olyanok közöttünk, akik nem ismerték egymást. Üdítő volt mindenki számára az ismerkedés, találkozás, amelyre lehetőség adódott a szünetben is.
 
A találkozó második részében pedig olyan aktuális kérdésekről esett szó, mint a digitalizálás, érdemes-e egyáltalán a szakirodalom kiadásába befektetni, hogyan tudjuk egymást segíteni, együtt gondolkodni kisebb és nagyobb gyűjtemények egyaránt, közös platform létrehozása. A végére élénkült meg a társaság, ez érződött a gyakori hozzászólásokban, amelyet végül az ebédre hívó szó állított meg. 

Bízunk abban, hogy ez a párbeszéd a jövőben is folytatódni fog és akár évenkénti találkozásra is sor kerülhet! 


 

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám