Díjszabások

Digitális fotómásolat készítése

 • Az olvasó a könyvár állományába tartozó dokumentumokról saját digitális fényképezőgépével a következő szabályok betartásával készíthet felvételt:
 • A könyvtár különgyűjteményeiről, muzeális és védett dokumentumairól készített digitális fotómásolat készítésének szabályait a Kutatási Szabályzat tartalmazza.
 • Az 1950 után kiadott dokumentumok fotózása csak a könyvtáros engedélye után lehetséges.
 • Saját digitális fényképezőgép, kamera, vagy mobiltelefon fényképezőgépként való olvasótermi használata csak érvényes könyvtári látogatójegy birtokában kiváltott fotójeggyel lehetséges.
 • Fotójegyet a kölcsönző pultnál lehet igényelni. A nyomtatványt a könyvtárostól kell kérni, majd kitöltve leadni, ahol egy névre szóló, dátummal ellátott "fotójegyet" kap az olvasó. Ezzel a fotójeggyel a fotózó olvasó igazolni tudja, hogy jogosult a saját gép használatára.
 • Az olvasó írásbeli nyilatkozatot tesz, melyben kijelenti, hogy a másolatot csak  tudományos kutatáshoz, egyéni tanuláshoz, egyéni felhasználás céljából készít, és a szerzői jogi törvény betartásával használja fel. A másolatot nyilvános közlésre nem használja.
 • A fotózást csak a napi fotójegy megvásárlása után kezdheti meg az olvasó.
 • Felvételt készíteni csak a könyvtáros által adott  tájékoztatás után, a könyvtáros által kijelölt helyen, a többi olvasó nyugalmának biztosításával lehet.
 • A könyvtár állományvédelmi, ill. szerzői jogi okok miatt megtagadhatja a dokumentum fotózását.
 • A könyvár dokumentumairól csak maximum 300 dpi felbontású fotók készíthetők.
 • Mindennemű kisegítő fényforrás használata tilos!
 •  Az olvasó csak állvány és vaku használata nélkül fotózhat, úgy hogy azzal a dokumentum épségét nem veszélyezteti, ill. olvasótársai munkáját nem zavarja.
 • Ha a dokumentumban károsodás következik be az olvasó tevékenysége miatt, az olvasó köteles a javítást megtéríteni.
 • A digitális fotózásra vonatkozó szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után!

Fotójegy díjtételek

Fotójegy Díjtétel
Érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasó részére 500,- Ft
Érvényes könyvtári tagsággal nem rendelkező olvasó részére
(A levéltári fotójegy 1 évre szól.)
1000,- Ft

Sokszorosítás

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben nem könyvtári anyagról – a copyright jogok figyelembe vételével – másolat kérhető a szerzői jogi törvényben foglaltak betartásával. A muzeális gyűjtemény dokumentumainak másolásáról a Kutatási Szabályzat rendelkezik. A fokozott védelmet igénylő dokumentumok rossz fizikai állapot, vagy ritkaságuk miatt nem másolhatók.

A sokszorosítási díjtételek

Sokszorosítás Méret Ár
Fénymásolás, nyomtatás A/4 (fekete-fehér) 20,- Ft/oldal (maximum 50 oldalig)
Dupla oldal A/4  30,- Ft/oldal
  A/3  150,- Ft/oldal
Fénymásolás (színes) A/4 200,-Ft/oldal
  A/3 300,- Ft/oldal
Szkennelés A/4 100,- Ft/oldal
  A/3 200,- Ft/oldal
Laminálás A/4 200,-Ft/oldal
  A/3 300,- Ft/oldal

* Az árak Ft-ban értendők és a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám