Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adtok védelméről

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtár és Levéltára bármely – a weboldalak használata során tudomásra jutott – személyes adatot a 2016/679/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi? docid=139257.296207) előírásainak megfelelő módon kezeli. A könyvtári adatkezelés jogalapja az 1997. évi CXL. törvény, valamint a fenntartó által jóváhagyott hatályos Használati szabályzat.
A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárához, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára– az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A szerzői jogról

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Cookie használat

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára által üzemeltetett weboldalakra való belépéssel, ha ezt az Ön (a látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.
A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
 • felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára sem tudja garantálni Önnek a honlap teljes körű használatát.
A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

 • az Ön által használt IP-cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
 • a látogatás pontos időpontja,
 • az előzőleg látogatott oldal címe,
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő.

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.
Amire a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:

 • hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon,
 • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
 • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt.

Azaz a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.
Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék honlapunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.
Az ún. teljesítményt biztosító sütiket pedig arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje, stb. Mindezek célja honlapunk és a rajta megtalálható funkciók szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.
A honlapon a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárától független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni (és ezeket esetlegesen olyan országok területén kezelni, amelyek nem minősülnek adatkezelési szempontból biztonságos harmadik országnak), amelyre a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának semmiféle ráhatása sincs. Ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ezek kizárólag az Ön jóváhagyásával folynak, annak visszavonásáig, a sütik tiltásáig, illetve törléséig. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.
Jelenleg a honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló program: a Google Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései).