Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kérést a következő elérhetőségeken keresztül fogadunk

Telefon: 06 76/500-388
E-mail: konyvtar@krek.hu
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Ügyintéző: Kiss Ákos

Szabályzat

A könyvtár állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más hazai könyvtárakból és más forrásokból eredetiben vagy másolatban megkérjük.
Egyszerre egy olvasónál 3 db könyvtárközi dokumentum lehet. Újabb kérés csak ezek visszahozatala után indítható.
Nem veszünk fel kérést a gyűjteményünkben hozzáférhető, ám aktuálisan kint lévő dokumentumokra. Ilyen esetben csak előjegyzés kérhető (ld. a Kölcsönzés résznél az Előjegyzés és foglalás fejezetben).
A könyvtárközi szolgáltatás költsége a kérő olvasót terheli, melyet a kért dokumentum könyvtárunkba érkezésekor kell kiegyenlíteni. A fénymásolat szolgáltatása a küldő könyvtár díjszabása szerint történik, amit a postaköltséggel együtt az igénylő olvasónak kell kifizetnie.
A megküldött dokumentumok érkezéséről a könyvtár (egyeztetett formában: e-mailben vagy telefonon) értesíti az olvasót.
Határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentumok után késedelmi díjat (100,- Ft./nap/dokumentum) kell fizetni.
Ha a könyvtárköziben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját - amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg - a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a könyvtárközi kérések közül azokat, melyek iskolai könyvtárainkban található dokumentumokra vonatkoznak, nem áll módunkban teljesíteni. (Ez azokra a dokumentumokra vonatkozik, melyeknél a katalógusban a lelőhelynél az isk., vagy ált. isk. szerepel).

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám