Beszámoló

Kedves Olvasóink!

Bizonyára nemcsak mi könyvtárosok, de Önök is kedves olvasóink és kutatóink nagyon várják, hogy újra nyissanak gyűjteményeink. Számunkra is jóval lassabban telik így az idő, hogy otthonainkba szorulunk és nincsenek találkozások, beszélgetések, eszmecserék közöttünk. Higgyék el, mi számoljuk a perceket, hogy ismét elindíthassuk a kölcsönzéseket, újra rendelhessük a jobbnál jobb köteteket, vagy éppen kutatóink is személyesen használhassák levéltárunkat.
De azért nem haszontalan számunkra ez az eltelt időszak sem. Ha volt kedvük és beleolvastak tavalyi évi beszámolónkba, láthatták, hogy a statisztikai adatok ugyan nem a legmagasabb értéket mutatják, de például a feldolgozottság így is jelentős volt. Most is épül a folyóiratok elektronikus katalógusa, mely honlapunkon keresztül elérhető, folyamatos az újonnan érkező időszaki kiadványok cikk szerinti feldolgozása. Állandó javítás alatt van elektronikus SZIKLA katalógusunk és elektronikus leltárkönyveink, zajlik a könyvek számítógépes feldolgozása. Honlapunk szép lassan eléri végleges formáját, jelen pillanatban az e-kutatási felület kidolgozása zajlik, ahol kutatóink a digitalizált tartalmakat érhetik majd el. Időközben a nyomdában már gyülekezeti újságunk az Új Szőlőskert idei évi első, sőt, nem is akármilyen dupla száma. Internátusunk újraindulásának 30. évfordulójára készített, illetve a húsvéti ünnepet is magába foglaló ünnepi szám, igen gazdag tartalommal. Sajnáljuk, hogy kiosztása csak a hivatalos nyitást követően lehet, de bízunk abban, hogy így is majd sokan kézbe veszik és elolvassák. A mostani magas számok mellett nehéz még jóslatokba bocsátkozni, de a nyitáshoz elengedhetetlenül fontos lenne még munkatársaink beoltása, és a helyzet jelentős javulása. Nem tehetünk mást, mint mindenkit bíztatunk arra, hogy ahhoz, hogy majd látogathassa gyűjteményünket elengedhetetlenül fontos lenne, hogy beolttassa magát, így regisztráljon, ha még nem tette volna. Egyenlőre a kölcsönzésben lévő könyveket sem kérjük vissza, ahogy a helyzet engedi, erre is találunk majd megoldást. Nem lesz tartozási díj, automatikusan hosszabbodnak a kölcsönzésben lévő dokumentumok. A nyitásról szóló információkat egyrészt hírlevél formájában, vagy itt a honlapon majd olvashatják. 
Mindenkitől továbbra is kérjük a fegyelmet, türelmet és az imádságos szeretetet! 

Áldott húsvétot kívánunk munkatársaimmal egyetemben: 

Bán Magdolna

Az Új Szőlőskert húsvéti számában olvasható Imre Veronika áhítata:

 

Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Juhász Gyula

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám