Szolgáltatások fejléc


Kölcsönzés

Kölcsönzés

Csak érvényes, saját névre kiállított olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre.

Kölcsönözni csak a tartozások rendezése után lehetséges (dokumentum leadása, késedelmi díj megfizetése stb.).

Kölcsönzési feltételek dokumentumtípusonként:

Dokumentum Dokumentum szám kölcsönzési idő
Könyv  5 db
 1 hónap
Gyermekmunka, diapozitív
 5 db
 2 hét
Hangoskönyv, CD, videokazetta, DVD
 5 db
 2 hét
Folyóirat  1 db
 3 nap
Olvasótermi dokumentum
(Könyvtárvezető engedélyével, a könyvtár zárva tartási idejére)
 2 db
 2 nap

 

A kölcsönzés tényét a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti. Ezt az érvényes tagsággal rendelkező olvasó saját titkos kódjával az interneten keresztül ellenőrizheti illetve adatainak valódiságáról is meggyőződhet. A lekérdezéshez szükséges jelszó személyesen a könyvtárban kérhető.

Fejezetet lezáró dísz

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő lejárta után meg kell hosszabbítani a lejárati időt személyesen, telefonon, vagy interneten keresztül. A folyóiratok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható!

A hosszabbítási idő alkalmanként könyvnél 4 hét, audio-vizuális dokumentumnál 5 nap. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg.

Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben, annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

Fejezetet lezáró dísz

Eljárás vissza nem hozott, rongált, vagy elvesztett dokumentumok esetén

A kölcsönzési határidő lejárata után a könyvtár írásban (e-mail, SMS, levél) felszólítja az olvasót a dokumentumok visszahozatalára.

Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj dokumentumonként 100,- Ft./hét.

Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat azonos kiadású, vagy frissebb példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított ún. gyűjteményi értéken kell megtéríteni.

Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni.

Fejezetet lezáró dísz

Előjegyzés és foglalás

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés, foglalás felvételét. A dokumentum beérkezéséről a számítógépes rendszer azonnali üzenetet küld. Az előjegyzett, lefoglalt könyveket 3 napig tesszük félre.

 


Bővebb információ a Könyvtárhasználati Szabályzatban olvasható.