Szolgáltatások fejléc


Helyben használat

Az olvasóteremben és a dolgozó szobában elhelyezett kézikönyvek, folyóiratok, helytörténeti anyagok csak helyben használhatók.

Az olvasóterem csak érvényes olvasó- vagy látogatójeggyel használható, melyek a kölcsönző pultnál válthatóak.

Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár darabjainak legfeljebb 2 dokumentum 2 napra történő kölcsönzésére.

A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak külön engedéllyel használhatóak. (Engedélyt a könyvtár fenntartója, az elnöklelkész adhat).

Fejezetet lezáró dísz

Könyvtári számítógép és Internethasználat

Az eMagyarország Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást.

A használat szabályai:

  • A könyvtári számítógép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
  • Akár saját, akár mellékleteken lévő vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a könyvtári rendszerre nem lehet!
  • A könyvtári számítógépen a használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani tilos!
  • A könyvtári számítógépen lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni tilos!
  • Ha üzemzavart észlel köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne.

 


Bővebb információ a Könyvtárhasználati Szabályzatban olvasható.