Pályázatok

Széchenyi 2020 logója EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL TANÓRÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN

 

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0516 sz. a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázatban 18,8 millió forint európai uniós támogatást nyertünk. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg. A rendelkezésre álló keretösszegből szakköröket, tehetséggondozást, versenyeket, témanapokat és témahetet valósítottunk meg diákjaink számára. Programjaink közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek. A projektbe kecskeméti általános iskolákat, gimnáziumokat, egy óvodát és egy kistelepülési hátrányos helyzetű általános iskolát vontunk be. Az összesen 9 együttműködő partnerintézmény diákjai számára témanapokat és versenyeket bonyolítottunk le.

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára Kecskemét város legrégebbi nyilvános könyvtára. Tagkönyvtárai révén kapcsolódik a Kecskeméti Református Kollégium oktatási intézményeihez. Könyvtárunk első alkalommal pályázott önállóan olyan tanórán kívüli rendezvények lebonyolítására, amelyek összhangban voltak az oktatási intézmények pedagógiai programjával. Olyan versenyeket, témanapokat sikerült első ízben megrendeznünk az iskolások számára, amelyek a későbbiekben hagyományt teremtenek, és a következő években is megrendezésre kerülhetnek. Legfontosabb célunk az volt, hogy könyvtárunk szélesebb körben kapcsolódjon be a gyerekek és tanulók tanórai, tanórán kívüli és szabadidős nem formális tevékenységeibe, valamint hogy a helyi nevelési-oktatási intézményekkel hosszú távú együttműködés alakuljon ki. A projekt által elnyert támogatás eredményeként megvalósult programok a Kecskeméti Református Újkollégiumban és a Kecskeméti Református Pálmácska Óvodában valósultak meg.

111 óvodásunk számára, mind a tavaszi, mind az őszi félévben szerveztünk témanapokat. A kicsik lelkesen tanulták a mondókákat németül és angolul, és a kreatív foglalkozásokon színeztek, festettek, ragasztottak, gyurmáztak. Iskoláinkban járó 1240 általános és középiskolai diák számára lehetőség nyílt játékos tanórán kívüli foglalkozások megtartására. Neves előadókat hívhattunk vendégül, akik a gyerekek számára előadásukkal nagy élményt szereztek. A pályázat lehetőséget biztosított, hogy a versenyek győzteseinek gazdag jutalmat tudjunk kiosztani, ezzel is motiválva a diákságot a felkészülésben. A témahét alkalmával iskoláink konfirmandus korosztálya számára nemcsak előadásokat, hanem kirándulást is tudtunk szervezni. A kirándulás programjai segítséget jelenthettek a résztvevő diákoknak közös, keresztyén és református örökségünk megismerésében, valamint erősíthették az ökumenikus nyitottságot. A témanapok és szakkörök alkalmával a résztvevők ellátogathattak budapesti és szentendrei múzeumokba, közművelődési intézményekbe, az ott látottak, hallottak ismereteik elmélyítésében nagy segítséget jelentettek.

Tovább információ kérhető:
Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Telefon/Fax: +36 (76)500-388,
E-mail: konyvtar@krek.hu

 

Az 1848/49-es évek és népi hagyományaink témanapok

1. Kirándulás Budapestre Piros PDF ikon

Kirándulás a Handtörténeti Múzeumba Kirándulás a Handtörténeti Múzeumba Kirándulás a Handtörténeti Múzeumba

Kirándulás a Handtörténeti Múzeumba

2. Történelmi-hadtörténeti emlékdélután Piros PDF ikon

Plakát

3. Húsvétváró délután és népi dramatikus játékok Piros PDF ikon

Húsvéti játékok
Húsvéti játékok
Húsvéti játékok
4. Kirándulás Szentendrére Piros PDF ikon
Szentendrei kirándulás Szentendrei kirándulás
Népek, nyelvek, kultúrák témanapok az együttműködő partnerekkel
1. Előadás a nyelvekről Piros PDF ikon

Plakát
népek, nyelvek előadás
népek, nyelvek előadás

2. Húsvét a művészetben Piros PDF ikon

Plakát
Húsvét a művészetban előadás
Húsvét a művészetban előadás

3. "Mutasd be mit hoztál, megmondom ki vagy!" Piros PDF ikon

Plakát
országok bemutatkozása
országok bemutatkozása
országok bemutatkozása
Tehetséggondozás Regényolvasó címmel Piros PDF ikon
Tehetséggondozás
Tehetséggondozás
Tehetséggondozás
Pálmácska óvoda tavaszi témanapjai

1. Mondókák, dalok, versek angolul, németül és magyarul
Játékos mondókatanítás eszközkészítéssel, Ki tud több mondókát? – játékos vetélkedő Piros PDF ikon

Mondókázás
Pálmácska Pálmácska

2. Népköltészet, Papírtojás színezése, mozaik technikával ragasztás, tojásfestés Piros PDF ikon

Tojásfestés
húsvéti tojásfestés Húsvéti játékok

3. „Kalandozás az állatok világában”: földön, vízen, levegőben (külső világ tevékeny megismerése)
Keresztyén nevelés: Állatok a Bibliában, só-liszt gyurma állatok Piros PDF ikon

Állatok a Bibliában. Sóliszt állatok
Felolvasás Sóliszt gyurma

Weöres Sándor vers illusztrációs verseny Piros PDF ikon

Plakát
Templomi díjátadó ünnepség Színes oklevél

Gárdonyi Géza felolvasó verseny Piros PDF ikon

Plakát
Gárdonyi Géza felolvasó verseny Gárdonyi Géza felolvasó verseny
Olvasásstratégiai szakkör Piros PDF ikon
Olvasásstratégia
Olvasásstratégia
Olvasásstratégia
Könyvtárhasználati szakkör Piros PDF ikon
Könyvtárhasználati szakkör
Könyvtárhasználati szakkör Könyvtárhasználati szakkör
Meseíró verseny Piros PDF ikon
Plakát
Meseíró verseny. Közös játék
Meseíró verseny
Meseíró verseny
Irodalmi szakkör Piros PDF ikon
Irodalmi szakkör
Irodalmi szakkör, kirándulás
Irodalmi szakkör
A népmese és a karácsony jelenléte életünkben témanapok az általános iskolában
1. A Magyar Népmese Napja
Plakát
Bábkészítés
Bábozás
2. A Gárdonyi felolvasó versenyen részt vett diákok kirándulása Piros PDF ikon
Petőfi Irodalmi Múzeum
Gárdonyi Géza felolvasó verseny
Csoportkép a kiránduláson
3. A Meseíró verseny győzteseinek kirándulása a Mesemúzeumba
Mesemúzeum
meseíró verseny győzteseinek kirándulása
meseíró verseny
A Pálmácska óvoda őszi témanapjai
1. Népmese Napja az ovisoknál
Piros PDF ikon
Plakát
Népmese játék
Csoportkép a díszlet előtt
Foglalkozás az oviban
2. Mátyás az igazságos
Plakát
Készülnek a Mátyás király bábok
Készülnek a Mátyás király bábok
Készülnek a Mátyás király bábok
3. Készülődés karácsonyra
Plakát
Karácsonyi készülődés az oviban
Karácsonyi készülődés az oviban
Karácsonyi készülődés az oviban
Reformációs témanap a gimnáziumban Piros PDF ikon
Plakát
Evangélikus templomban
Előadás
Előadás
Reformációs témanap az általános iskolában

Plakát
Előadás
Előadás
Templomi istentisztelet
Reformáció útján a gimisekkel
Zsámbéki templom
A zsámbéki templomban
Reformáció útján kirándulás
Reformáció útján kirándulás
Reformáció útján az általános iskolásokkal Piros PDF ikon
Reformáció útján kirándulás
Vizsoly
Reformáció útján kirándulás
Sárospatak
Adventi rajzverseny
Plakát
Rajzverseny
A verseny utáni fogadás
Templomi díjátadó ünnepség
Bibliafordító verseny Piros PDF ikon
Plakát
Templomi díjátadó ünnepség
A verseny
A díjak
Fejezetet lezáró dísz

TIOP-1.2.3-08/1-20087/0029
Bács-Kiskun Megyei Könyvtárak Információs Rendszere. "Tudásdepó-Expressz" Könyvtári Szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése

A pályázatban célkitűzésünk volt:

  • A szolgáltatói hálózat továbbfejlesztése, korszerűsítése.
  • Egyedi, ritka és eddig közzé nem tett dokumentumok elektronikus feldolgozása, esetenkénti digitalizálása.
  • Online szolgáltatásaink fejlesztése.
  • Eddigi könyvtárhasználóink mellett, egy szélesebb használói közösség elérése.

 

Támogatás összege könyvtárunknak: 5.631.394,- Ft
Ebből eszközfejlesztésre fordított összeg: 4.848.304,- Ft.

Kollégiumunk szervezetének bővülése miatt az eddig közösen használt szerver mellett, elengedhetetlen volt a könyvtári program elkülönítése külön szerveren. Az új szerver üzembe helyezésével átláthatóbbá, kezelhetőbbé vált a SZIKLA21 könyvtári program és gyorsabban végezhetők el az adatbázis-, és programfrissítések.

Dolgozóink számítógépei teljes egészében lecserélésre kerültek, így a három meglévő mellett egy új munkaállomással is bővült dolgozói részlegünk. Négy Dell típusú számítógép került ide elhelyezésre.

Egy színes Hp lézer nyomtató segíti munkatársaink munkáját (kiadványok, kiállítások), valamint egy Hp lézer multifunkciós készülék (faxolás, szkennelés, másolás, nyomtatás) intézményünk munkatársai és olvasóink igényeit szolgája.

A nagyméretű dokumentumok digitalizálásához az EPSON A/3-as szkenner nyújt segítséget.

Olvasótermünkben a meglévő két új gép mellett, harmadik elavult számítógépet is lecseréltük és még egy új negyedig használói gépet is az internetezők rendelkezésre bocsátottunk. Mind a hat új számítógéphez szünetmentes tápegység lett beállítva.

Az esélyegyenlőség megteremtéséhez olvasótermünkben egy Sasszem típusú nagyító készülék lett üzembe helyezve. Számítógéphez csatlakoztatható, illetve TV készülékként is használható.

Vállalásunk a pályázat megvalósulásával:

  • Féltve őrzött anyagaink elektronikus feldolgozása, digitalizálása.
  • Iskoláink régebbi anyagainak, értesítőinek, a helyi református egyház történetével, valamint az érdeklődésre számon tartott anyagának hozzáférhetővé tétele.
  • Jogakadémiai (1831-1948) anyag teljes feldolgozása.
  • Protestáns teológiai szaklapok cikk szerinti feldolgozása és hozzáférhetőségének biztosítása.
  • Esetlegesen cikkadatbázisok felé továbbküldése

 

Református Egyházközség Könyvtárának munkaszobálya HP multifunkcionális nyomtató a könyvtárszobában HP Laser nyomtató a könyvtárszobában
A/3-as szkenner a könyvtárban Olvasói számítógépek az olvasóteremben Sasszem nagyítókészülék
A könyvtári szerver Dolgozói Dell tipusú számítógép monitorral egérrel és billentyűzettel  

 

Fejezetet lezáró dísz

TÁMOP 3.2.4/08/1 kódú „Tudásdepó-Expressz”- c. pályázat

"Infosuli" c. alapfokú számítástechnikai tanfolyam

Számítástechnikai tanfolyam képeA pályázat során a könyvtár szervezésében "Infosuli" névvel alapfokú számítástechnikai tanfolyamot tartottunk. A tanfolyamra 18 fő jelentkezett, elsősorban az egyházközség munkatársai közül, de szép számmal voltak külsősök is. A tanfolyamon megtanulták kezelni a Windows operácós rendszert, bepillantást nyertek az Internet használatába, megnézték, hogy milyen módjai vannak az ektronikus kapcsolattartásnak (Gmail levelezőrendszeren, Skype, MSN, Facebook), továbbá megtanulták használni a Word és Excel programokat. Végül a tanfolyam második felében megismerkedtek néhány könyvtári honlappal és az e-ügyintézéssel (Magyarország.hu, elektronikus adóbevallás, APEH). A tanfolyam során nemcsak nagy kedvel, szorgalmasan tanultak, hanem jól is érezték magukat. A tanfolyam végén mindenki sikeresen levizsgázott és remélhetőleg új ismeretekkel gazdagodva tértek haza. Azt hiszem elmondhatom, hogy egy nagyon jó csapattá kovácsolódott össze ez a 18 fő.
Bővebben...

Elektronikus adatbevitel

Adatfeldolgozás a könyvtárbanLehetőségünk nyílt arra, hogy felvegyünk egy új mukatársat, aki segítségünkre van a még feldolgozatlan dokumentumok könyvtári integrált rendszerbe való rögzítésében. Szorgalmas, odaadó munkával kezdte el feldolgozni és rögzíteni a jogi, a helytörténeti, a régi gyűjtemény anyagát, és a régi a folyóiratokat (Kecskeméti Reformátusok Lapja). 2011-ben érkezett meg könyvtárunkba Cseri Gyula németországi lelkipásztor több ezer kötetes nagyrészt német nyelvű hagyatéka, amelynek Betti már a felét számítógépre vitte.

Elkészült a könyvtár saját interaktív honlapja

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy könyvtárunknak saját honlapja legyen. Hosszú előkészület, tervezés után a Drupler Kft jóvóltából hivatalosan 2011. július 29-én indulhatott el honlapunk. Olyan honlapot szerettünk volna, amelyen keresztül meg tudjuk mutatni könyvtárunk sokszínűségét: a nagyszámú, szép míves ritkaságokat sem nélkülöző különgyűjteményeinket (Biblia-, Énekeskönyv-, RMK-, Térképgyűjtemény, Kézirattár), kiállításainkat, könyv és DVD gyűjteményeink újdonságait. Úgy gondolom, hogy a Drupler Kft-vel összefogva meg tudtuk valósítani megálmodott honlapunkat, amely remélhetőleg visszaadja külsőleg és tartalmilag is könyvtárunk arculatát. Remélem az olvasók is tetszéssel fogadták és gyakran használják.

Olvasás-népszerűsítés

A pályázat alkalmat adott arra, hogy az olvasást népszerűsítsük kis diákjaink körében. Három előadót hívtunk meg iskolánkba: Berg Juditot, Miklya Luzsányi Mónikát és a Csörömpölők Együttest. Az előadás-sorozat "Utazás a mese birodalmába" címmel kerület megrendezésre, amely nagy siker volt a kis iskolások között. A műsorokról részletes leírást és képeket a Hírek oldalon lehet olvasni  és megtekinteni.

Új Széchenyi Terv emlékeztető plakátja

 

Fejezetet lezáró dísz
Restaurálás
Három kisméretű RMK és két levéltári jegyzőkönyv restaurálása a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárában.
Beszámoló a NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálása kiírt pályázat megvalósításáról.
Pályázati azonosító: 3511/03757
Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által az Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok restaurálására kiírt pályázaton 765.000,- Ft támogatásban részesültünk 2013 júliusában.

Bővebben itt olvasható: PDF dokumentum piros ikonja
NKA logója
     www.nka.hu
Fejezetet lezáró dísz

NKA pályázat

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára NKA pályázaton a gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzését nyerte el

NKA logója
     www.nka.hu

 

Nagy örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által a Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére kiírt pályázaton 277.000,-Ft támogatásban részesültünk. Önrész felhasználása nélkül a megnyert összeget teljes egészében savmentes dobozokra, valamint hő- és páratartalom mérő műszerek vásárlására fordítottuk. Ez azért is különösen fontos és örömteli számunkra, mert ez az első alkalom, hogy levéltárunk elindulhatott egy pályázaton, ahol olyan eszközöket és technikai berendezéseket szerettünk volna, amelyek az ott őrzött iratanyag védelmét szolgálják majd.
Elengedhetetlenné vált, hogy a nyilvánosság felé haladjunk, hiszen az újonnan kialakított levéltárunkban évről-évre gyarapodik kutatóink száma. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a nyilvánossá tételi kérelmünket benyújthassuk az illetékes minisztérium felé.
Ahogy pályázatunkban megfogalmaztuk, levéltárunk a 17. századból több iratot is őriz, valamint a 16. századból is található egy iratunk, amelyek állagmegóvása csak savmentes dobozban lenne megfelelően biztosítva, de ez sajnos eddig nem állt rendelkezésünkre. A levéltár szakszerű kialakításánál a rendezésen felül az állományvédelmi szempontokat is próbáljuk szem előtt tartani. Ezért is pályáztunk első sorban az állományvédelmi eszközök beszerzésére. A fenntartó a korszerű és hosszú távra megoldást jelentő hely, valamint a személyi feltételek biztosításán túl egyelőre a levéltár fejlesztésére sajnos nem tud anyagi támogatást adni. Ezért is volt nagyon fontos, hogy az előírásoknak megfelelő savmentes dobozokat és páratartalom mérő berendezések beszerzését tudtuk most megpályázni és megnyerni.
A savmentes dobozoknál a Wanapack Kft. ajánlatát nyújtjuk be, mely alapján 250 db A/4-es és 100 db A/3-as savmentes dobozt összesen bruttó 173.355,-Ft értékben szereztünk be.
A hő- és páratartalom mérő műszert több levéltáros kolléga megkérdezése és javaslata alapján a Testo (Magyarország) Kft.-n keresztül bruttó 100 203,- Ft értékben szereztünk be.

Levéltár raktári fémpolc rendszer Levéltár raktári fémpolc rendszer és az új savmentes dobozok levéltári hő- és páramérő műszer levéltári hő- és páramérő műszer a hő-és páramérő dokkolója